• Persian (Iran Islamic)
Vibration Monitor 4ch
  • مشاهده در قالب پی دی اف


نگهداری پیش گویانه (Predictive Maintenance) مورد توجه کلیه استراتژی های تعمیرات و نگهداری های جدید است. در این روش پارامترهایی همچون حرارت، جریان مصرفی، فشار سیال و .. از همه مهم تر لرزش ماشین بعنوان پارامترهای تعیین کننده وضعیت ماشین مورد پایش قرار گرفته و روند تغییرات آن را با روند پیدایش و رشد خرابی های مخلف در ماشین مدل می کنند. قدرت شگرف این روش در حقیقت بستگی به همین مدل کردن این روندها با یکدیگر است که عمدتاً بستگی به نوع پارامتر مورد اندازه گیری، نقاط و جهت های اندازه گیری، بازه های اندازه گیری، فواصل زمانی بین اندازه گیری های متوالی و دقت سیستم اندازه گیری دارد.

 

نمودار خرابی ماشین

ادامه مطلب...

این روش ها که خود تاریخچه رشد مفصلی دارد بعنوان معمول ترین روش های رایج در صنایع شناخته شده است.

· نگهداری به روش کار تا خرابی Run To Failure (RTF)

در این روش هیچ نوع برنامه ریزی تعمیراتی وجود ندارد. به محض اینکه ماشین از کار افتاد جهت انجام تعمیرات اقدام میگردد. البته اقدامات نگهداری عمومی شامل روانکاری ها، بازرسی های چشمی، تمیز کاری، شنیدن صداهای غیر معمول، لمس یاتاقان ها برای آشکارسازی حرارت و لرزش بیش از حد و ... از حداقل اقداماتی است که می توان در برنامه نگهداری این دسته از ماشین ها در نظر داشت.

Preventive Maintenance (PM)

برای جلوگیری از توقفات ناخواسته در روش فوق، روش نگهداری پیشگیرانه برنامه ریزی گردید. به این روش نگهداری بر پایه زمان نیز گفته می شود(Time Based Maintenance - TBM) . در این روش عمر ماشین ها و یا المان های مصرفی آن از جمله یاتاقان ها و نشت بند ها براساس نظر سازنده و یا تجربه تخمین زده می شود و قبل از اینکه این اجزاء به شکست برسد جهت تعویض یا تعمیر ماشین برنامه ریزی می گردد. این روش اگر صحیح اجرا شود و قطعات تعویضی یا تعمیری و همچنین عملیات تعمیرات مطابق انتظار و با اطمینان باشد می تواند بطور چشم گیری جلوی توقفات ناخواسته را در یک فرآیند تولید پیوسته بگیرد

با عضویت در خبرنامه از جدیدترین مطالب و تغییرات سایت خود آگاه میشوید.


شما اینجا هستید ماشین بالانس