• Persian (Iran Islamic)
Vibration Monitor 4ch
  • مشاهده در قالب پی دی اف

تمامی پدیده هایی که بتوانند حاوی دو انرژی مکانیکی پتانسیل و جنبشی باشند قطعاً نوسان یا لرزش را تجربه خواهند کرد. بسیاری از این پدیده ها بصورت مستقیم و غیر مستقیم در زندگی ما نقش دارند و برای استفاده بهینه از آنها یا جلوگیری از اثرات تخریبی آنها لازم است آنها را بخوبی بشناسیم. آزمایشگاه آنالیز ارتعاشات با برخورداری از تجهيزات پيشرفته و کامل سنسورها، آناليزرها، کنترلر ارتعاش، تقويت کننده ها، مقايسه گر هاي دامنه ارتعاشي، تجهيزات کاليبراسيون مبدلهاي ارتعاشي، لرزاننده هاي متنوع و سيستم هاي کامل ايجاد، اندازه گيري و کنترل ارتعاش و نرم افزار هاي مربوطه امکان ارائه کليه خدمات آزمايشگاهي آناليز ارتعاشات را فراهم نموده است.

آزمایش های متنوعی از جمله آزمایش دوام (خستگي)، عملکرد، کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری، جستجوی فرکانس طبیعی، از جمله آزمایش هایی است که در آزمایشگاه آنالیز ارتعاشات ارائه می گردد.

شرکت مهندسي تواتر سپاهان با برخورداري از تجهيزات پيشرفته ، ارائه کننده کليه خدمات آزمايشگاهي آناليز ارتعاشات است. کليه آزمايشهاي ارتعاشي بر اساس استانداردهاي معتبر و تجهيزات کاليبره شده صورت مي پذيرد.

رفتار ارتعاشی قطعات می تواند از جنبه های مختلف مورد توجه قرار گیرد. یکی از نقطه نظر اثرات تخریبی ارتعاش و دیگری از نقطه نظر رفتاری که از آن قطعه انتظار می رود با کمترین اشکال ایجاد شود و در حقیقت قطعه مورد نظر برای ایجاد آن رفتار ارتعاشی طراحی شده است.

پاسخ ارتعاشی هر قطعه مکانیکی می تواند دو اثر مهم نامطلوب داشته باشد، اول اثر نامطلوب روی خود قطعه که مهم ترین آن بوجود آمدن تنش معکوس در قطعه، بروز پدیده خستگی و نهایتاً شکست قطعه است یا حداقل شل شدن اتصالات، ترک در مدارات الکترونیکی یا کنده شدن المان های برد های الکترونیکی و .. که عموماً با پدیده های تشدید در فرکانس طبیعی همراه است. دوم اثر ارتعاشی قطعه بر محیط پیرامون خود از جمله انسان که باعث صدمه، ناراحتی و سلب آسایش انسان و محیط زیست می گردد. اثرات صوتی که البته از ارتعاش ریشه می گیرد بیشترین اثرات نا مطلوب را بر انسان و محیط زیست دارد و تحلیل های صوتی نیز مشابه تحلیل های ارتعاشی است به همین دلیل عموماً صوت و ارتعاش دارای یک آزمایشگاه و تیم های تحقیقاتی می باشند. از طرفی تجهیزاتی که برای ایجاد لرزش های خاص طراحی شده اند نیز باید با صرف کمترین انرژی و کمترین اثر تخریبی روی اجزاء خود عملکرد مورد انتظار از خود را ارائه کنند.

بهینه سازی رفتار دینامیکی سازه ها نیز از کاربردهای بسیار مهم آنالیز ارتعاشات است که تحت عنوان آنالیز مودال به شناسایی پارامترهای مودال از جمله فرکانس طبیعی، میرایی طبیعی و شکل مودهای ارتعاشی برای تشکیل مدل مودال می پردازد. در این مدل پاسخ ارتعاشی واقعی سازه نسبت به نیروهای محتمل ارزیابی شده و برای بهینه سازی رفتار مورد نظر ابتدا تغییرات اصلاحی در مدل اعمال شده و پس از رسیدن به مناسب ترین تغییرات، اصلاحات مورد نیاز روی سختی، جرم و میرایی واقعی سازه اعمال می گردد. از این مدل مودال نیز می توان برای اصلاح مدل های عددی ( مدل های المان محدود) نیز استفاده نمود.

کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری و آنالیز ارتعاش نیز از دیگر اهداف ایجاد لرزش های کنترل شده در آزمایشگاه ارتعاشات است.

با توجه به کاربردهای بسیار وسیع آزمایش های ارتعاشی مهم ترین آنها را می توان بصورت زیر دسته بندی نمود:


1- آزمايش عملکرد ارتعاشي

در اين آزمايش قطعه مورد نظر در يک محيط ارتعاشي قرار داده شده و با تغيير فرکانس و دامنه ارتعاشي، عکس العمل قطعه مشاهده و مورد بررسي قرار ميگيرد . چراغ استروبوسکپ حرکت نقاط مختلف قطعه آزمايشي را بصورت حرکت آهسته نمايش داده و بدين ترتيب رفتار کليه نقاط در فرکانسهاي مختلف بسادگي مورد ارزيابي قرار ميگيرد.

عملکرد بردهاي الکترونيکي و تجهيزات کنترلي و کليه تجهيزاتي که اهميت ايمني داشته و در معرض محيط هاي ارتعاشي قرار دارند، لازم است توسط اين آزمايش مورد ارزيابي قرار گيرد.

 

تصویر 1- بررسی عملکرد ارتعاشی

 

2- آزمایش جستجوی فرکانس طبیعی

هر سازه ای دارای فرکانس طبیعی خاص خود است که بستگی به توزیع جرم و سختی و میرایی در آن سازه دارد. فرکانس های طبیعی فرکانس هایی هستند که اگر نیرویی با این فرکانس به سازه وارد گردد، سازه حد اکثر دامنه ارتعاشی را نشان می دهد و بنابراین می تواند باعث ایجاد حد اکثر تنش در سازه گردد. بنابراین شناسایی و اجتناب از این فرکانس ها از موضوعات بسیار مهم در طراحی (و در بعضی موارد در رفع عیب) سازه های مکانیکی محسوب می گردد. شناسایی این فرکانس ها را می توان بصورت عملی با جستجوی فرکانسی که در آن دامنه به حداکثر می رسد و اختلاف فاز بین نیروی اعمالی و پاسخ ارتعاشی در دو سوی این فرکانس به 180 درجه برسد میسر می گردد.

 

3- آزمایش های دوام

يکي از آزمايش هاي مهم ارتعاشي، آزمايش دوام است که همان آزمايش خستگي است. قطعات توليدي براي احراز شرايط استاندارد و اطمينان از داشتن عمر مورد نظر براي آن قطعه لازم است تحت آزمايش دوام قرار گيرند.  آزمايش دوام روشي است براي شبيه سازي پديده خستگي در قطعات. بسته به حساسيت و کاربرد قطعات مختلف آزمايش هاي دوام مختلفي براي آنها صورت ميگيريد که انواع اصلي آن به شرح زير ميباشد.

 

تصویر 2- آزمایش دوام ارتعاشی

 

- آزمايش دوام در فرکانس ثابت

در بسياري از قطعات ميتوان عمر آن قطعه را با اعمال نيرو و يا ارتعاش به تعداد سيکل مشخصي در يک فرکانس ثابت شبيه سازي نمود. بدين منظور قطعه روي محرک ارتعاشي نصب و به تعداد سيکل و فرکانس مشخص و در جهات مختلف مرتعش ميگردد. بعد از انجام آزمايش، قطعه مورد نظر از لحاظ آثار تخريبي ناشي از خستگي  مورد ارزيابي قرار ميگيرد.

- آزمايش دوام در فرکانس متغير

بسياري از قطعات در ميحط هاي ارتعاشي با فرکانسهاي متغير قرار دارند، مانند قطعات اتومبيل. بنابراين براي اطمينان از شبيه سازي دقيقتر خستگي در قطعات ، از آزمايش با فرکانس متغير استفاده ميشود. در اين آزمايش فرکانس و دامنه ارتعاش وارد بر قطعه، بر اساس مراحل مختلف يا بصورت پيوسته تغيير ميکند. براي اين منظور نياز به جدولي از فرکانس و دامنه ميباشد.

- آزمايش دوام در فرکانس تشديد

در بعضي از قطعات حساس و قطعات که از لحاظ خطرات جانبي حائز اهميت هستند، لازم است بدترين شرايط ارتعاشي که همان وضعيت تشديد است در آزمايش دوام مد نظر قرار گيرند. از طرفي تحريک يک سازه در فرکانس طبيعي باعث ايجاد تغييرات ملکولي در مواد سازه شده و بتدريج با تغيير سختي سازه امکان تغيير فرکانس طبيعي وجود دارد، لذا لازم است فرکانس تحريک را هميشه روي فرکانس طبيعي نگهداري نمود. براي اين منظور اختلاف فاز نيروي وروردي و لرزش ايجاد شده، اندازه گيري شده و فرکانس بگونه اي نگهداري مي شود تا اين اختلاف هميشه در 180 درجه باقي بماند. با اين روش قطعه مورد آزمايش بطور دائم در حالت تشديد قرار داشته و هر گونه تغيير فرکانس طبيعي رد گيري ميشود.

 

4- آزمایش های کالیبراسیون

الزامات استاندارهای ایزو و بطور کلی برای اطمینان از صحت عملکرد سیستم های اندازه گیری لرزش اعم از سنسورها و تقویت کننده ها و نمایشگرها و آنالیزرهای ارتعاشی نیاز کالیبراسیون تجهیزات ارتعاش سنجی را الزامی می سازد.

 

تصویر 3- کالیبراسیون شتاب سنج

 

کالیبراتورهای دستی می توانند بصورت عمومی توسط کاربران تجهیزات ارتعاش سنجی استفاده شود اما برای انجام کالیبراسیون های دقیق تر و همچنین اندازه گیری های پاسخ فرکانسی سنسورها و سیستم اندازه گیری نیاز به انجام کالیبراسیون در آزمایشگاه ارتعاشات می باشد.

 

تصویر 5 - کالیبراسیون سنسورهای پروکسی

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 12 فروردين 1391 ، 12:44

با عضویت در خبرنامه از جدیدترین مطالب و تغییرات سایت خود آگاه میشوید.


شما اینجا هستید آزمایشگاه ارتعاشات